My signature

Curriculum Vitae


Personalia

Navn:
Håkon H. Clausen
Født:
07 april 1979
Adresse:
Jacob Aallsgate 27B, 0364 Oslo
Telefon:
99705001
E-post:
hakonhc@hclausen.net

Utdannelse

2002-2004
Cand. Scient, Hovedfag Informatikk, Universitetet i Oslo

Studiretning for databehandling
Hovedoppgave: FAST søkemotor som indeksaksessmetode i en relasjonsdatabase

1999 - 2002
Cand. Mag, Informatikk Universitetet i Oslo

Studieretning for kommunikasjonssystemer og databehandling

1999
Examen Philosophicum Universitetet i Tromsø
1998
Utskrevet befalskurs Luftforsvaret

Yrkeserfaring

2000 -
Systemutvikler Nosyko AS

Ansvar for utvikling av nytt program for romfunksjonsprogrammering, utstyrsplanleggning, og anskaffelse/innkjøp av brukerutstyr (drofus). Spesifisering, programmering og dokumentering av programmet og arbeidsprosessen, samt drift, vedlikehold og salg.

Prosjekter der programmet benyttes:

Se ellers http://www.drofus.no

1999 - 2000
Selger, Lefdal Elektromarked
1999
UB, Luftverngruppen Bardufoss, Luftforsvaret

Språk og verktøy

Meget god kjennskap:

Relasjonsdatabase og SQL (særlig PostgreSQL), Linux, CA Visual Objects, Java, XML/XSLT, PHP

Kjenner godt

C#, .Net, Ruby (rails), Python, Web Services, Express, Eclipse, UML

Tillitsverv

2007-
Styremedlem Nosyko AS
2006-2007
Styreleder Sameiet Sognsv 6b
2005
Styremedlem Sameiet Sognsv 6b
2003
Leder Fagutvalget ved Informatikk
2002-2003
Nestleder Fagutvalget ved Informatikk
2001-2004
Styremedlem Institutt for Informatikk
2003
Brukerutvalg for nytt informatikkbygg Universitetet i Oslo
2000
Sekretariatssjef for Elevtinget Elevorganisasjonen i Norge
1998-1999
Valgkomiteen Elevorganisasjonen i Norge
1998
Valgkomiteen Norges Gymnasiastsamband
1997-1998
Leder Norges Gymnasiastsamband Akershus
1996-1998
Nestleder Skoleutvalget ved Eikeli videregående skole
1996-1997
Sekretær Norges Gymnasiastsamband Akershus
1995-1998
Styremedlem Elevrådstyret Eikeli videregående skole

Frivillig arbeid

1995-2001
Speiderleder Grav Speidergruppe